Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

4183 e7a9 500
heating pad
Reposted fromkopytq kopytq vianieobecnosc nieobecnosc
6364 39db 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianieobecnosc nieobecnosc
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup vianieobecnosc nieobecnosc
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
1930 1518 500
A tiny hammster wears a tiny cast to help heal his tiny broken arm. Insurance covered the cost.
6697 5ea0 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
4650 349e 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
7282 7d02 500
opportunities for polish philology graduates 
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakjuik kjuik
8509 7563 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
2948 eb7a 500
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
7377 0e4c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viakjuik kjuik
1996 af6e 500
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes vianieobecnosc nieobecnosc
6622 14e5 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off vianieobecnosc nieobecnosc
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vianieobecnosc nieobecnosc
6067 5cc4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieprzygoda nieprzygoda
4165 1ca9
Reposted fromlordsoth lordsoth viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl