Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

6910 f720 500
/teotfw
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique vianieobecnosc nieobecnosc
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice vianieobecnosc nieobecnosc
7769 4473 500
Reposted fromexistential existential vianieobecnosc nieobecnosc
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
5778 29e1 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viakjuik kjuik
8069 121d 500

alexdespain:

at Alex DeSpain Illustration & Design

Reposted fromfurore furore vianieobecnosc nieobecnosc
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac vianieobecnosc nieobecnosc

December 07 2019

4183 e7a9 500
heating pad
Reposted fromkopytq kopytq vianieobecnosc nieobecnosc
6364 39db 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianieobecnosc nieobecnosc
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup vianieobecnosc nieobecnosc
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
1930 1518 500
A tiny hammster wears a tiny cast to help heal his tiny broken arm. Insurance covered the cost.
6697 5ea0 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik
4650 349e 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
7282 7d02 500
opportunities for polish philology graduates 
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...