Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018


Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaoll oll
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek viaoll oll
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viaoll oll
6207 66ce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
0555 6f15
Reposted fromrol rol viaoll oll
9878 ea92 500
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazmora zmora

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
3621 44b1
Reposted fromkjuik kjuik

April 19 2018

Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianieobecnosc nieobecnosc
0297 aefe 500
Reposted frommyrla myrla vianieobecnosc nieobecnosc
9179 35e7
Reposted fromlaj laj vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed vianieobecnosc nieobecnosc
8996 f2e3
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
6574 dbe3
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl